joi, 7 iulie 2016

ŞCOALA DE VARĂ A PROFESORILOR DE ISTORIE DIN ROMÂNIA AGAPIA 18-23 IULIE 2016

ŞCOALA DE VARĂ
A PROFESORILOR DE ISTORIE DIN ROMÂNIA
AGAPIA 18-23 IULIE 2016
Co-directori ai şcolii de vară:
Prof. univ. dr. Ovidiu GHITTA, decan al Facultăţii de Istorie şi Filosofie, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. univ. dr. Bogdan MURGESCU, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie; preşedinte al SŞIR
Prof. univ. dr. Toader NICOARĂ, director al Şcolii Doctorale „Istorie. Civilizaţie. Cultură”, Universitatea „Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca
Prof. Elena PREDA, inspector şcolar pentru disciplina Istorie, Inspectoratul Şcolar Judeţean Neamţ
În ultimii ani, în România, termenul de proiect de ţară a cunoscut o utilizare crescândă, fiind folosit, în special, de către clasa politică, dar şi de către specialiştii în economie, ştiinţe politice, educaţie, cultură, patrimoniu, chiar şi sport, cu toţii implicaţi în trasarea obiectivelor şi strategiilor de dezvoltare pe termen mediu şi lung, unele dintre acestea ambiţioase şi fără fundament. Accederea României la statutul de membru cu drepturi depline al Uniunii Europene a dus, pe de o parte, la o mai mare necesitate de a avea un plan şi o strategie de dezvoltare în strânsă legătură cu obiectivele Uniunii Europene, iar pe de altă parte, la apariţia unei adevărate inflaţii de proiecte de ţară. Ca o încununare firească a acestei obsesii contemporane, astăzi, în anul 2016 se urmăreşte elaborarea unui (nou) proiect de ţară, fără a se explica scopul unui asemenea demers, fără o analiză aprofundată a implementării acestuia, şi, nu în ultimul rând, fără o înţelegere din punct de vedere istoric a importanţei şi semnificaţiei unor asemenea proiecţii.
Şcoala de vară cu titlul Modernitatea românească în secolele XIX-XXI. Proiecte de ţară - patrimoniu - istorie – educaţie, organizată la Agapia, în judeţul Neamţ, între 18 şi 23 iulie 2016, de către Societatea de Ştiinţe Istorice din România (SŞIR), Asociaţia Profesorilor de Istorie din Neamţ (APIN) şi Facultatea de Istorie şi Filosofie a Universităţii Babeş-Bolyai, îşi propune să analizeze proiecţiile şi strategiile de dezvoltare ale românilor şi României în secolele XIX-XX, cum a fost construită o identitate naţională, care au fost obiectivele, modalităţile, mecanismele şi strategiile de integrare în Europa - iar, după 1989, şi în NATO şi în Uniunea Europeană - şi care ar trebui să fie direcţia de dezvoltare a României. Participanţii vor audia şi vor dezbate inclusiv aspecte privitoare la istoria recentă a Republicii Moldova, dificultăţile sale de integrare în Europa.
Tematica generală, subiectele propuse de către lectorii invitaţi, atelierele şi dezbaterile Şcolii de vară, ce se va desfăşura la Agapia, între 18 şi 23 iulie 2016, oferă nu doar o perspectivă istorică a proiectelor de dezvoltare imaginate, dorite, puse în aplicare de către români şi (parţial) realizate de la 1848 în prezent, ci urmăresc şi sublinierea importanţei educaţiei şi a patrimoniului cultural în dezvoltarea României. De la această manifestare nu vor lipsi nici atelierele şi dezbaterile care se vor apleca asupra locului istoriei recente şi istoriei locale în manualele şcolare de istorie sau asupra problemelor cu care se confruntă astăzi disciplina Istorie în învăţământul preuniversitar, subiecte în strânsă legătură cu tematica acestei şcoli de vară.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu