miercuri, 23 noiembrie 2016

Muzeul Memorial ”Nicolae Iorga”, secție a Muzeului Județean de Istorie și Arheologie Prahova, organizează marți, 29 noiembrie 2016, ora 11.00, la sediul său din Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1-3, matineul muzeal “76 de ani de la moartea savantului Nicolae Iorga”.
Invitați de onoare ai acestui eveniment cultural vor fi prof. univ. dr. Petre Țurlea și prof. univ. dr. Ion Giurcă, care vor prezenta momente importante din viața lui Nicolae Iorga.
Prelegerile se vor desfășura în sala de activități culturale din incinta Muzeului de Artă Religioasă și vor fi urmate de depuneri de flori la busturile istoricului din centrul orașului și din curtea Complexului muzeal ”Nicolae Iorga”.

joi, 15 septembrie 2016

Muzeul Judetean de Istorie si Arheologie Prahova

Oferta educaţională 2016-2017

Pentru susţinerea unor metode alternative de învăţare/cunoaştere şi educare/dezvoltare Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova şi secţiile sale din Ploieşti şi judeţ propun unităţilor de învăţământ următoarele teme/moduli, în vederea încheierii de parteneriate educaţionale, care se pot desfăşura atât în spaţiile muzeale, (taxa - 4 lei/modul), cât şi la sediul unităţii de învăţământ( taxa - 5 lei/modul).
Solicitarile se primesc oficial pe mail-ul office@histmuseumph.ro sau pe fax 0244/522656 ; 0244/514437.
Solicitarile se primesc oficial pe mail-ul office@histmuseumph.ro sau pe fax 0244/522656 ; 0244/514437.

În Ploieşti
• Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Prahova ,str. Toma Caragiu, nr.10, tel.0244/514437;
0244/522656
I. România 100 – Primul Război Mondial
- Rolul publicisticii în Marele Război
- Organizarea armatei române în Marele Război
- Eroi prahoveni ai Războiului de Întregire Naţională
II. Istoria altfel la muzeu
- Domnitori care au marcat istoria românilor
- Ploieştiul de altădată
- Regii României
III. Tradiţii şi obiceiuri la români
- Tradiții de iarnă la români
- Sărbători de început de primăvară
- Tradiții și obiceiuri de Paște
IV. România 100 – Unificatorii
- Mihai Viteazul
- Alexandru Ioan Cuza
- Ferdinand I
• Muzeul „I. L. Caragiale”, str. Kutuzov, nr.1, tel. 0244/525394
I. Caragiale, omul şi opera
- Caragiale şi teatrul contemporan
- O altă faţă a unui scriitor canonic
- Oraşul lui Caragiale în imagini şi cuvinte
II. Eroii lui Caragiale
- Incursiune în viaţa şi opera lui Caragiale
- L. Caragiale şi prietenii
- Minunata lume a copilăriei
III. Caragiale, contemporanul nostru
- Caracterizarea personajelor din schiţele lui Caragiale
- Vizionarea filmului cu ecranizarea schiţelor „Dl Goe” şi „Vizită”
- Concurs de interpretare artistică a personajelor lui Caragiale
• Muzeul Ceasului „Nicolae Simache”, str. Nicolae Simache, nr.1, tel. 0244/542861
I. Povestea timpului – începuturile orologeriei
- Primele instrumente de măsurat timpul – De la ceasul natural la cadranul solar
- Cadranul solar – strămoşul ceasornicelor
- Primele ceasuri mecanice şi inventatorii lor
II. Ceasuri germane din zona munţii Pădurea Neagră
- Istoria ceasurilor din Pădurea Neagră
- Ceasurile din Pădurea Neagră din patrimoniul muzeului
- Imspiraţie şi culoare - aplicaţie
III. Ceasuri de personalităţi istorice
- Personalităţi ale Unirii din 1859
- Ceasurile Independenţei
- Personalităţi ale Marii Uniri
IV. Orologieri care au marcat timpul
- Abraham Louis Breguet – un ceasornicar de geniu
- Frederic Japy – pionierul orologeriei franceze industriale
- Jean Marc Vacheron şi excelenţa în orologerie
• Muzeul memorial „Paul Constantinescu”, str. Nicolae Bălcescu, nr. 15, tel. 0244/522914
I. Ploieşti – viaţa muzicală
- Muzica în viaţa şcolii
- Formaţii corale reprezentative
- George Enescu la Ploieşti
II. Paul Constantinescu, necunoscut
- Paul Constantinescu în universul muzicii româneşti şi internaţionale
- Paul Constantinescu şi muzica religioasă
- Paul Constantinescu, Caragiale şi Eminescu
III. Povestea sunetelor
- Poveşti cu urechi – cu instrumente şi despre instrumente ...muzicale
- Domnul Do şi domnişoara La
- Audiţii muzicale
• Muzeul memorial „Nichita Stănescu”, str. Nichita Stănescu, nr.1, tel. 0344/100768
I. Acasă la Nichita Stănescu
- Aici s-a născut „Îngerul Blond”
- Interviu cu şi despre Nichita
- Poetul geniu al necuvintelor
II. Nichita Stănescu pe înţelesul copiilor
- Povestiri despre copilul şi adolescentul Nichita Stănescu
- Povestiri despre poetul Nichita Stănescu
- Nichita în viziunea copiilor
III. Muzeul pe înţelesul tuturor
- Ce este un muzeu şi care este scopul său
- Muzeul memorial şi patrimoniul său
- Munca într-un muzeu
• Muzeul „Casa de târgoveţ din secolele al XVIII-lea - al XIX-lea”, str. Democraţiei, nr.2, tel.
0244/529439
I. Tradiţii şi obiceiuri româneşti
- Incursiune în viaţa târgoveţilor
- Colinde de iarnă pe prispa lui Hagi Prodan
- Dragobetele, sărbătoarea iubirii la români
II. Ploieştiul de altădată
- Descoperim meşteşugurile de altădată
- Muzeul Hagi Prodan, mărturie a brezlelor uitate
- Ploieştiul de ieri şi de azi – vizionare DVD
III. Muzeul punte între generaţii
- Şezătoare de toamnă la bătrânul muzeu
- Ziua Naţională a Culturii
- Imagine şi culoare - aplicaţii
În judeţ
• Muzeul memorial „Constantin şi Ion Stere” Bucov, tel. 0244/344040
I. România 100 – Mărturii ale Primului Război Mondial
- Constantin Stere şi „Marele Războiu”
- România în Marele Război
- Basarabia în Marele Război
II. Marea Unire
- Constantin Stere promotor al Marii Uniri
- Unirea Basarabiei cu Ţara Mamă, România
- 1 Decembrie 1918
III. Tradiţii şi obiceiuri la români
- Sărbători de primăvară în tradiţia populară
- Sărbătoarea Floriilor şi sfântul Paşte
- Tradiţii de iarnă la români
• Muzeul „Conacul Pană Filipescu”, Filipeştii de Târg, tel. 0244/389480
I. Familia Cantacuzino la Filipeştii de Târg
- Postelnicul Constantin Cantacuzină, întemeietorul ramurii Cantacuzine în Ţara Românească
- Rolul familiei Cantacuzino în viaţa politică şi socială a Ţării Româneşti de la Matei Basarab (1632-1654) la Ştefan Cantacuzino (1714- 1716)
- Cantacuzinii, promotori ai culturii
II. Filipeştii de Târg la intersecţia „drumului cel mare” cu „drumul domniei”
- Dezvoltarea şi importanţa aşezării între secolele XVII-XVIII
- Familia Filipescu, istorie şi genealogie
- Filipeştii şi Cantacuzinii, importanţa unei alianţe matrimoniale
III. Ctitoriile familiei Cantacuzino în judeţul Prahova
- Ctitoriile Cantacuzinilor, între laic şi ecleziastic – Nababul
- Mihai Cantacuzino (1645-1716), ctitorul mănăstirii Sinaia
- Conacul Pană Filipescu, viziuni imagistice
• Muzeul memorial „Cezar Petrescu”, Buşteni, str. Tudor Vladimirescu, nr.1, tel. 0244/321080
I. Să cunoaştem viaţa şi opera scriitorului
- Să cunoaştem cele mai frumoase poveşti
- Concurs de creaţie literară, proză scurtă „Cezar Petrescu”
- Expoziţie de desene „Minunata lume a copilăriei”
II. Aventuri în lumea lui Cezar Petrescu
- Creaţii literare – Năluca
- Perfect pentru o zi, concurs de creaţie literară
- Creaţii plastice
III. Cartea, o provocare pentru fiecare
- Fram, simbolul copiilor
- Călătorie în zonele polare
- Lumea copilăriei, concurs de creaţie literară
• Muzeul „Casa Domnească”, Brebu, tel. 0244/357731
I. Matei Basarb - Vasile Lupu, politica externă
- Conflictele armate ale domnitorului Matei Basarb (1632-1654) cu Vasile Lupu (1634-1653), domnitorul Moldovei
- Tratatul de pace dintre Ţara Românească şi Moldova
- Alianţa politico-militară dintre Ţara Românească şi Transilvania
II. Primul Război Mondial şi Congresul de pace de la Paris (1918)
- Consiliul de Coroană şi neutralitatea României
- România în anul 1916
- Rolul Reginei Maria în înfăptuirea României Mari.
III. Stilul brâncovenesc
- Crearea „stilului brâncovenesc” cu influenţe occidentale şi orientale
- Mănăstrirea Hurezi, monument arhitectural UNESCO, necropola familiei voievodale
- Palatele de la Mogoşoaia şi Potlogi, simboluri aulice ale domniei brâncoveneşti.
• Muzeul de Artă religioasă „Nicolae Iorga”, Vălenii de Munte, str. George Enescu, nr. 1, tel.
0244/280861
I. Rolul lui Nicole Iorga în presa românească de la început de secol XX
- Ziarul „Neamul românesc”
- Tipografia „Neamul românesc” de la Vălenii de Munte
- Articolele de fond semnate de Nicolae Iorga, mărturii peste timp.
II. Nicolae Iorga şi Comisia Monumentelor Istorice
- Activitatea lui Nicolae Iorga în cadrul Comisiei între anii 1930-1936
- Buletinul Comisiei, publicaţie tipărită sub îndrumarea lui Nicolae Iorga
- Biserici din Vălenii de Munte apărute în Buletinul Comisiei
III. Din tainele calendarului creştin ortodox român
- Scurt istoric al calendarului cretin ortodox
- Principalele sărbători religioase din calendarul creştin ortodox român
- Povestiri religioase pentru copii
• Muzeul „Crama 1777”, Valea Călugărească, tel. 0244/235470
I. Din tradiţia onomastică la români
- Ce înseamnă numele meu? Semnificaţia numelor proprii de persoană
- De la Sfânta Luni la Sfânta Duminică, povestea zilelor săptămânii
- Nume de legendă, legende istorice şi naturaliste
II. Din structurile imaginarului popular
- Povestea Viaţa viţei de vie
- Povestea arborilor: teiul, bradul, stejarul, fagul
- Povestea pomilor fructiferi: mărul, părul, caisul, cireşul, prunul, gutuiul, nucul
III. Hrană şi leac. Alimente sfinte la români
- Pâinea şi vinul – ritual
- Laptele şi mierea – semnificaţie
- Untdelemnul – simbolistică
• Muzeul „Conacul Bellu” Urlaţi, str. Orzoaia de sus, nr. 12, tel. 0244/271721
I. Momente de istorie locală
- Şase milenii de istorie locală – Urlaţi
- Istoria cea mai frumoasă „poveste” – Constantin Brâncoveanu domn cu moşie la Urlaţi
- Alexandru Bellu şi istoria artei fotografice în România şi Europa în secolul al XIX-lea
II. Tradiţii la români
- Tradiţii de iarnă în zona Urlaţiului
- Sărbători Pascale , tradiţii şi obiceiuri
- Târguri din moşi strămoşi pe meleaguri urlăţene
III. Despre vitejia înaintaşilor noştri
- Trecut –prezent - viitor
- Eroi locali
- Eroi pentru o zi - aplicaţie
• Muzeul „Foişorul Bellu”, Urlaţi, str. Orzoaia de Sus, nr.12, tel. 0751263813
I. Romanitatea românilor în viziunea istoricilor
- De la preistorie la cucerirea romană
- Romanizarea
- Administraţia, armata şi activitatea economică
II. 1 Decembrie 1918 – proclamarea Marii Uniri Naţionale
- Istoria românilor - Unificatorii
- Semnificaţia Zilei de 1 Decembrie 1918
- Evenimentele precursoare Marii Uniri Naţionale
• Muzeul sătesc Sângeru, tel. 0244/441532
I. Pagini de istorie locală şi naţională
- Unirea Principatelor Române
- Marea răscoală ţărănească din 1907
- Să cunoaştem trecutul comunei noastre
II. Tradiţii şi obiceiuri religioase
- Semnificaţia Crăciunului
- Tradiţii şi obiceiuri de Dragobete
- Semnificaţia sărbătorilor pascale
III. Pagini din literatura română
- Omagiu adus poetului Nichita Stănescu
- In memoriam Mihai Eminescu
- O poezie în dar pentru mămica mea

marți, 26 iulie 2016

Congresul Naţional al Istoricilor Români (25-28 august 2016)


Universitatea Babeş-Bolyai prin Facultatea de Istorie şi FilosofieAcademia Română prin Centrul de Studii Transilvane şi Comitetul Naţional al Istoricilor din România organizează la Cluj-Napoca în perioada 25-28 august 2016, prima ediţie a Congresului Naţional al Istoricilor Români.
Congresul Naţional al istoricilor români
25 - 28 
august 2016, Cluj-Napoca

Acad. Prof. univ. dr Ioan-Aurel Pop, Rector al Universităţii Babeş-Bolyai şi preşedinte al 
Comitetului Naţional al Istoricilor din România este cel care coordonează 
Comitetul ştiinţific format din personalităţi reprezentative ale 
istoriografiei româneşti din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi.
În societatea românească actuală, dar şi în contextul dezvoltării accelerate a cercetării istorice 
româneşti din ultimul deceniu, organizarea unui Congres Naţional al Istoricilor poate fi privită 
nu doar ca un deziderat, ci şi ca o necesitate. 
Istoricii nu sunt doar cercetători ai trecutului şi interpreţi ai documentelor, ci trebuie să 
reprezinte o voce distinctă în spaţiul public, să îşi asume, în baza experienţei specifice breslei, 
prezentarea de soluţii şi răspunsuri la problemele cotidiene care îşi au originea, 
sau care se regăsesc în forme similare în trecutul istoric. 
Congresul, ce urmează a fi organizat periodic sub egida Academiei Române şi a 
Comitetului Naţional al Istoricilor din România, instituţie afiliată la 
International Committee of Historical Sciences(ICHS) şi care reprezintă ţara noastră la 
congresele mondiale de istorie organizate din 5 în 5 ani, precum şi la activităţile curente ale 
Biroului ICHS, este un bun prilej pentru breasla istoricilor de a dezbate într-o ambianţă elevată 
principalele probleme cu care se confruntă slujitorii muzei Clio.
Congresul oferă şansa accesării unei platforme de comunicare intra-profesionale 
care va contribui, cu siguranţă, la îmbunătăţirea, pe termen mediu şi lung, 
a cercetării istorice româneşti şi la o mai accentuată şi mai coerentă prezenţă a istoricilor români
 în spaţiul public.
În dezbaterile Congresului se vor avea în vedere, mai cu seamă, următoarele probleme:
  • - Statutul istoricului în societate
  • - Statutul istoriei ca disciplină de învăţământ
  • - Politica istoriei
  • - Consumul de istorie în societatea contemporană
  • - Istoria şi Marele Război
  • - Direcţii istoriografice româneşti prioritare la început de mileniu
  • - Impactul digitizării în demersul cercetării
  • - Revistele de istorie din România: între nevoile regionale şi curentele majore din
  •  istoriografia universală
  • - Românii şi România în istoria universală
Universitatea Babeş-Bolyai acordă 15 burse adresate doctoranzilor şi 
tinerilor cercetători (sub 35 de ani) care doresc să participe 
la Congres (http://cnir.conference.ubbcluj.ro/granturi/).

Pentru mai multe detalii consultaţi web site-ul Congresului
http://cnir.conference.ubbcluj.ro/

vineri, 22 iulie 2016

ZIUA PORȚILOR DESCHISE la Rezervația Arheologică Târgșoru Vechi-Miercuri, 27 iulie 2016, ora 11.00

Miercuri, 27 iulie 2016, ora 11.00, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova în colaborare cu Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan” al Academiei Române organizează ZIUA PORȚILOR DESCHISE la Rezervația Arheologică Târgșoru Vechi. Iubitorii de istorie și arheologie sunt așteptați la baza Rezervației Arheologice Târgșoru Vechi, județul Prahova pentru a afla mai multe informații cu privire la istoricul și cercetările întreprinse în acest important sit arheologic.
Programul manifestării:
- vernisajul expoziției fotodocumentare ”Târgșoru Vechi- NOVUM FORUM”;
- masa rotundă dedicată celor 500 de ani de la urcarea pe tron a lui Vlad Țepeș și celor 60 de ani de cercetări arheologice sistematice;
- vizitarea șantierului arheologic și prezentarea complexelor arheologice aflate în cercetare;
- proiectul educativ ”Arheologia pentru copii” - proiect menit a atrage tânăra generație către înțelegerea trecutului.