marți, 26 iulie 2016

Congresul Naţional al Istoricilor Români (25-28 august 2016)


Universitatea Babeş-Bolyai prin Facultatea de Istorie şi FilosofieAcademia Română prin Centrul de Studii Transilvane şi Comitetul Naţional al Istoricilor din România organizează la Cluj-Napoca în perioada 25-28 august 2016, prima ediţie a Congresului Naţional al Istoricilor Români.
Congresul Naţional al istoricilor români
25 - 28 
august 2016, Cluj-Napoca

Acad. Prof. univ. dr Ioan-Aurel Pop, Rector al Universităţii Babeş-Bolyai şi preşedinte al 
Comitetului Naţional al Istoricilor din România este cel care coordonează 
Comitetul ştiinţific format din personalităţi reprezentative ale 
istoriografiei româneşti din Bucureşti, Cluj-Napoca şi Iaşi.
În societatea românească actuală, dar şi în contextul dezvoltării accelerate a cercetării istorice 
româneşti din ultimul deceniu, organizarea unui Congres Naţional al Istoricilor poate fi privită 
nu doar ca un deziderat, ci şi ca o necesitate. 
Istoricii nu sunt doar cercetători ai trecutului şi interpreţi ai documentelor, ci trebuie să 
reprezinte o voce distinctă în spaţiul public, să îşi asume, în baza experienţei specifice breslei, 
prezentarea de soluţii şi răspunsuri la problemele cotidiene care îşi au originea, 
sau care se regăsesc în forme similare în trecutul istoric. 
Congresul, ce urmează a fi organizat periodic sub egida Academiei Române şi a 
Comitetului Naţional al Istoricilor din România, instituţie afiliată la 
International Committee of Historical Sciences(ICHS) şi care reprezintă ţara noastră la 
congresele mondiale de istorie organizate din 5 în 5 ani, precum şi la activităţile curente ale 
Biroului ICHS, este un bun prilej pentru breasla istoricilor de a dezbate într-o ambianţă elevată 
principalele probleme cu care se confruntă slujitorii muzei Clio.
Congresul oferă şansa accesării unei platforme de comunicare intra-profesionale 
care va contribui, cu siguranţă, la îmbunătăţirea, pe termen mediu şi lung, 
a cercetării istorice româneşti şi la o mai accentuată şi mai coerentă prezenţă a istoricilor români
 în spaţiul public.
În dezbaterile Congresului se vor avea în vedere, mai cu seamă, următoarele probleme:
  • - Statutul istoricului în societate
  • - Statutul istoriei ca disciplină de învăţământ
  • - Politica istoriei
  • - Consumul de istorie în societatea contemporană
  • - Istoria şi Marele Război
  • - Direcţii istoriografice româneşti prioritare la început de mileniu
  • - Impactul digitizării în demersul cercetării
  • - Revistele de istorie din România: între nevoile regionale şi curentele majore din
  •  istoriografia universală
  • - Românii şi România în istoria universală
Universitatea Babeş-Bolyai acordă 15 burse adresate doctoranzilor şi 
tinerilor cercetători (sub 35 de ani) care doresc să participe 
la Congres (http://cnir.conference.ubbcluj.ro/granturi/).

Pentru mai multe detalii consultaţi web site-ul Congresului
http://cnir.conference.ubbcluj.ro/

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu